Waarom zet u als werkgever stoelmassage in?Gezonde werknemers zijn de pilaren onder het succes van uw bedrijf. U creëert als werkgever het draagvlak voor gezonde en levendige werknemers. Op deze manier functioneert een gezond bedrijf organisch en dynamisch. Stoelmassage levert daar een bijdrage aan. Voor uw personeel is het een toegevoegde waarde die invloed heeft op een plezierig werkklimaat.

Stoelmassage kan opgenomen worden in uw Arbo-Ziekteverzuimplan en wordt steeds vaker gezien als een secundaire arbeidsvoorwaarde. U zult op termijn een daling van het ziekteverzuim kunnen constateren. Op deze manier betaalt de rekening van stoelmassage zichzelf terug.

De toepassing van stoelmassage in uw bedrijf is bij uitstek geschikt voor mensen die dagelijks meer dan 4 uur in eenzelfde houding hun werkzaamheden uitoefenen. Hierbij gebeurt dat in veel gevallen in een lichaamshouding die te wensen overlaat. Een belangrijk gevolg van stoelmassage voor de personeelsleden van uw bedrijf, is dat zij zich in het algemeen meer ontspannen aan hun taak kunnen wijden en daardoor een hogere productiviteit kunnen ontplooien. De 20 minuten tijd die de massage in beslag neemt en als arbeidsverzuim zou kunnen worden aangemerkt, wordt hiermee ruimschoots vergoed.

Graag nodig ik u uit. Heeft u de intentie om stoelmassage te introduceren in uw bedrijf, maar wilt u eerst weten waar u aan begint en het aan den lijve ondervinden? U kunt mij altijd bellen om een demonstratie of een proefdag stoelmassage te komen geven. Ik help u graag bij de organisatie. Ook voor een vrijblijvende prijsopgave en de mogelijkheden kunt u contact met mij opnemen.

Tevens bied Nirode, Sportmassage aan, zowel in eigen praktijk als ook op (sport)locatie en Reiki behandelingen voor het vergroten van het zelfherstellend vermogen van het lichaam.

Een stoelmassage en uw belastingvoordeelAls de masseur massage verricht bij werknemers met het doel stress gerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen, kan een ondernemer die met een masseur contracten afsluit, worden aangemerkt als afnemer van de prestaties van de masseur. De werkgever kan volgens de staatssecretaris als afnemer van de prestaties dan ook de voorbelasting in aftrek brengen. De werknemers kunnen met de massage weliswaar ook buiten de werksfeer om gebaat zijn, maar de staatssecretaris vindt dat mogelijke consumptieve element volstrekt ondergeschikt aan het belang van de werkgever bij de massages. De werkgever verwacht namelijk dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn volgens de staatssecretaris derhalve geen personeelsvoorziening zoals bedoeld in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting. De aftrek van de voorbelasting is niet beperkt of uitgesloten.
(Ministerie van Financiën 30-01-2002 nr. CPP2002/292M )

Op grond van de Arbowet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren. U kunt een Arboplan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig heben en U schakelt ons daartoe in, is er sprake van een 'Vrije Arbo-verstrekking'.

De stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien U aan de volgende voorwaarden voldoet:

U heeft een Arbo-Plan.
De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit.
De stoelmassage vindt plaats in werktijd
De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd

Er is geen sprake van een aanmerkelijke prive-besparing van de werknemer.